תיאור

Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh 171009

מיקום

Shimla Taxi 24hr service, Ramesh thakur 3thrd blue test bird restaurant Panthaghati, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh 171009

רשתות חברתיות
  • No comments yet.
  • Add a review